Zapisać się na wycieczkę można w prosty sposób poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy na podany przez Was adres e-mail potwierdzenie udziału w wycieczce wraz z numerem rezerwacji/umowy o organizacji wycieczki rowerowej, Ogólne Warunki Uczestnictwa, Program wycieczki – stanowiące załączniki do Rezerwacji/Umowy oraz szczegółowe informacje o wycieczce i płatnościach.
Zawarcie Umowy i akceptacja wszystkich załączników następuje poprzez dokonanie wpłaty zaliczki na poczet wycieczki rowerowej.

Przesyłając do Was potwierdzenie rezerwacji wycieczki, umieścimy w nim informację na temat wysokości zaliczki i terminie płatności. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w terminie określonym w przesłanym przez nas potwierdzeniu zgłoszenia (zwykle do 3 dni).